Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thi công sân tennis mới

thi cong san tennis chuan tinh phu qui8

Thi công sân tennis STANDARD 485 NNU

Mã sản phẩm: K7-NNU-5

Giá từ: 485.000.000đ

Hạng mục thi công sân tennis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis lam dong thumbaile 2

Thi công sân tennis STANDARD 513 NNO

Mã sản phẩm: K7-NNON-10

Giá từ: 513.000.000đ

Hạng mục thi công sân tennis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Hạt Cao su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 2

Thi công sân tennis STANDARD 558 BT

Mã sản phẩm: K7-BT-14

Giá từ: 559.000.000đ

Hạng mục thi công sân tenis mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nền bê tông 8cm có cốt thép
- Sơn 7 lớp có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN
Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 7

Thi công sân tennis STANDARD 499 NNU

Mã sản phẩm: K7-NN42-17

Giá từ: 499.000.000đ

Hạng mục thi công sân tenit mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

 
Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 6

Thi công sân tennis STANDARD 528 NNO

Mã sản phẩm: K7-NNO42-21

Giá từ: 528.000.000đ

Hạng mục thi công sân tenis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nóng 5cm Việt Nam
- Sơn phổ biến 7 lớp có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương 
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuyen nghiep

Thi công sân tennis STANDARD 575 BT

Mã sản phẩm: K7-BT42-29

Giá từ: 575.000.000đ

Hạng mục thi công sân tennis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nền bê tông 8cm có cốt thép
- Sơn 7 lớp có Hạt cao su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis lam dong thumbaile 2

Thi công sân tennis STANDARD 494 NNU

Mã sản phẩm: D7-NN-35

Giá từ: 494.000.000đ

Hạng mục thi công sân tenis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Sơn 7 lớp có HẠT Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 1

Thi công sân tennis STANDARD 523 NNO

Mã sản phẩm: D7-NO-39

Giá từ: 523.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00
- Nhựa asphalt nóng 5cm (VN)
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m Việt Nam
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân Việt Nam
- Dụng cụ trên sân TopTennis Việt Nam

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 5

Thi công sân tennis STANDARD 569 BT

Mã sản phẩm: D7-BT-44

Giá từ: 569.000.000đ

Hạng mục thi công sân tenis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00
- Bê tông cốt thép 8cm
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 3

Thi công sân tennis STANDARD 514 NNU

Mã sản phẩm: D7-NN45-48

Giá từ: 514.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m Việt Nam
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân Việt Nam
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis Việt Nam

Xem chi tiết ➤
thi công sân tennis standark

Thi công sân tennis STANDARD 543 NNO

Mã sản phẩm: D7-NN045-50

Giá từ: 543.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00
- Nhựa asphalt nóng 5cm (VN)
- 7 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
san tennis thumblue 14

Thi công sân tennis STANDARD với sơn có Hạt Cao Su Polyurethane TOPSPORTS 47

Mã sản phẩm: ST-TS8-61

Giá từ: 470.000.000đ

Thi công mới sân tenis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Sơn 8 lớp có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
san tennis thumblue 15

Thi công sân tennis STANDARD với sơn có Hạt Cao Su Polyurethane TOPSPORTS 49

Mã sản phẩm: ST-TS8-63

Giá từ: 499.000.000đ

Thi công sân tennis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00
- Nhựa asphalt nóng 5cm (VN)
- 8 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m Việt Nam
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân Việt Nam
- Dụng cụ trên sân TopTennis Việt Nam

Xem chi tiết ➤
san tennis thumblue 12

Thi công sân tennis STANDARD với sơn có Hạt Cao Su Polyurethane TOPSPORTS 48

Mã sản phẩm: ST-TS8-65

Giá từ: 485.000đ

Thi công sân tennis (tenit) mới bao gồm:
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 8 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m Việt Nam
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân Việt Nam
- Phụ kiện cho sân hiệu TopTennis Việt Nam

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 13

Thi công sân tennis CAO CẤP 515 NNU

Mã sản phẩm: MA-TS9-70

Giá từ: 515.000.000đ

- 9 lớp sơn có HẠT Cao Su chống nứt, giảm chấn thương Polyurethane
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 17

Thi công sân tennis CAO CẤP 529 NNU

Mã sản phẩm: MA-TS9-72

Giá từ: 529.000.000đ

 9 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt, giảm chấn thương
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui10

Thi công sân tennis CAO CẤP 535 NNO

Mã sản phẩm: MA-TS9-75

Giá từ: 535.000.000đ

- 9 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt, giảm chấn thương
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nóng 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 14

Thi công sân tennis CAO CẤP 554 NNO

Mã sản phẩm: MA-TS9-80

Giá từ: 554.000.000đ

- 9 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt, giảm chấn
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nóng 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 4.2m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis chuan tinh phu qui 15

Thi công sân tennis CAO CẤP 524 NNU

Mã sản phẩm: MA-D9-85

Giá từ: 524.000.000đ

- 9 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANE chống nứt, giảm chấn thương
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN 

Xem chi tiết ➤
thi cong san tennis t2

Thi công sân tennis CAO CẤP 539 NNU

Mã sản phẩm: MA-D9-90

Giá từ: 539.000.000đ

- 9 lớp sơn có Hạt Cao Su POLYURETHANHE chống nứt, giảm chấn
- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân hiệu TopTennis VN

Xem chi tiết ➤

Thi công mái che tennis STANDARD

Lắp đặt mái che cho sân tennis giá kinh tế với thiết kế bằng tole và xung quanh được thiết kế bằng bạt tennis chuyên dùng để cho ánh sáng vào trong sân tennis.

Thi công mái che tennis XTREME

Mái che sân tennis được lớp hoàn toàn bằng bạt Mỹ Mermet Outdoor tennis, không ồn khi trời mưa, cho không khí thoáng mát bên dưới. Hoàn toàn phù hợp với các môn chơi thể thao, tennis, bóng rổ, chuyền, cầu lông. Ngoài ra, có thể kế hợp thiết kế với các cột lưới tennis di động tiện lợi khi sử dụng cho

Thi công mái che tennis SUPREME

Mái che sân tennis SUPREME được sử dụng 2 lớp bạt từ US Mermet. Cho sự tuyệt vời về sự thoáng mát bên dưới và chống ồn. Vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường và phù hợp trong giải trí thể thao. Ngoài ra cách cành gà được thiết kế với những lớp che chắn di động vô thuận lợi cho mùa nắng nóng

Mái che sân tennis theo kiểu KIẾN TRÚC

Không những dùng cho môn tennis và mái che còn thể hiện sự hoàn tráng của Chủ Nhân. Hoàn toàn thoát mát với kiến trúc này. Cho ánh sáng tối ưu và cũng như sự sản khoái cho các vận động viên tennis, bóng rổ, sân thể thao đa năng 
Slide background

Cung cấp

All rights reserved by tinhphuqui.vn

Mái che trong sân tennis

Mái che cho vận động viên nghỉ ngơi, thư giãn là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Với mái được lợp bằng bạt từ Châu Âu cho sự nhẹ nhàng, sang trọng và bảo hành 4 năm.

Xe gạt nước sân tennis

Xe gạt nước sân tennis chuyên nghiệp dùng cho sân tennis, bóng rổ và các sân thể thao ngoài trời. Vật liệu inox trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ phù hợp với thời tiết ngoài trời

Băng ngồi sắt kết hợp gỗ

Chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ và sắt với sự kết hợp hài hòa để làm nên bàn, ghế ngồi với mỹ thuật đẹp và giá thành tiết kiệm. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc .

Phụ kiện đèn tennis

Đèn cho sân tennis Metal truyền thống hay đèn Led tennis đều được chúng tôi cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu cùa Quý khách.Tất cả phụ kiện của đèn Metal và Chips Led đều được chúng tôi nhập trực tiếp từ USA.

Hàng rào sân tennis

Chúng tôi thiết kế và gia công các khung hàng rào tennis với lưới B40 tráng kẽ, bọc nhựa hoặc sơn tỉnh điện phù hợp với nhu cầu giải trí trong thành phố tới những khu vực ven biển.

Xe chứa banh tennis

Tính Phú Quí cung cấp xe chứa banh tennis chuyên nghiệp, dùng trong việc luyện tập. Xe được làm bằng inox, thép với độ bền bỉ và sang trọng, sức chứa tuỳ theo mỗi loại