Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nâng cấp sân

Tính Phú Quí chuyên nâng cấp sân tennis từ nền sân hiện hữu từ mặt sân, tới hàng rào, tới hệ thống đèn chiếu sáng.
nâng cấp sân mặt sân tennis nền nhựa

Sửa mặt sân tennis và sơn 02 lớp Có Cao Su Chống Nứt TOPTENNIS

Mã sản phẩm: NC-TT2-10010

Giá từ: 77.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Chống Nứt Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 2mm 

sữa chữa sân tennis

Sửa mặt sân tennis với 03 lớp Có Cao Su Chống Nứt TOPTENNIS

Mã sản phẩm: NC-TS3-5020

Giá từ: 107.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Chống Nứt Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 3mm 

nâng cấp sân mặt sân tennis nền ciment

Sửa sân tennis và sơn 03 lớp Có Cao Su TOPTENNIS trên nền bê tông ciment

Mã sản phẩm: SC-TT3-5030

Giá từ: 130.000đ

Sử dụng Keo chiết xuất từ Cao su và Sơn có Cao Su Chống Nứt Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền bê tông ciment
- Đọng vũng khoảng 3mm

nâng cấp sân mặt sân tennis 4 lớp sơn cao su

Nâng cấp mặt sân tennis với sơn lại 04 lớp Có Cao Su TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SC-TT4-10040

Giá từ: 127.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 3mm

sửa chữa và nâng cấp mặt sân tennis

Nâng cấp mặt sân tennis với 04 lớp Có Cao Su TOPTENNIS trên nền bê tông ciment

Mã sản phẩm: NC-TT4-10050

Giá từ: 137.000đ

Sử dụng keo chuyên dùng và Sơn có Cao Su Chống Nứt Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền bê tông xi măng
- Đọng vũng khoảng 3mm

nâng cấp sân mặt sân tennis sơn usa

Nâng cấp mặt sân tennis với 05 lớp sơn có Cao Su TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SC-TT5-10060

Giá từ: 158.000đ

Sử dụng chống thấm từ Cao su và Sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng trên 3mm
- Thường áp dụng trên nền nhựa

sửa mặt sân tennis cũ

Sửa mặt sân tennis cũ và sơn 05 lớp sơn có Cao Su TOPTENNIS trên nền ciment

Mã sản phẩm: NC-TT5-10070

Giá từ: 166.000đ

Sử dụng Keo chiết xuất từ Cao su và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền nhựa/bê tông từ gốc
- Đọng vũng trên 3mm
- Thường áp dụng trên nền bê tông xi măng 

nâng cấp sân mặt sân tennis 6 lớp sơn cao su

Nâng cấp mặt sân tennis với 06 lớp sơn Có Cao Su Polyurethane TOPTENNIS trên nền nhựa.

Mã sản phẩm: SC-TT-10080

Giá từ: 185.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su POLYURETHANE để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền nhựa từ gốc
- Đọng vũng trên 5mm

 
sửa sân tennis với 06 lớp sơn có cao su

Sửa sân tennis với 06 lớp sơn Có Cao Su Polyurethane TOPTENNIS trên nền bê tông ciment

Mã sản phẩm: NC-TT-10090

Giá từ: 190.000đ

Sử dụng Keo chiết xuất từ Cao su và Sơn có Cao Su POLYURETHANE để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền nhựa/bê tông từ gốc
- Đọng vũng trên 3mm
- Thường áp dụng trên nền bê tông xi măng

 
nâng cấp mặt sân tennis 2 lớp sơn cao su

Nâng cấp mặt sân tennis với sơn lại 02 lớp Có Cao Su Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: NC-D2-10100

Giá từ: 89.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Chống Nứt để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 2mm

sửa chữa mặt sân tennis trên nền nhựa

Sửa chữa và nâng cấp mặt sân tennis với 03 lớp Có Cao Su Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: NC-D3-10110

Giá từ: 118.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 3mm 

sửa chữamặt sân tennis chuyên nghiệp

Sơn nâng cấp mặt sân tennis 03 lớp Có Cao Su Polyurethane và Decoturf USA trên nền bê tông ciment

Mã sản phẩm: NC-D3-10120

Giá từ: 123.000đ

Sử dụng Keo chiết xuất từ Cao su và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền bê tông ciment
- Đọng vũng khoảng 3mm

sữa chửa mặt sân tennis

Nâng cấp mặt sân tennis với sơn lại 04 lớp Có Cao Su Polyurethane, Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: NC-D4-10130

Giá từ: 148.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 3mm

nâng cấp mặt sân tennis với 4 lớp có cao su

Nâng cấp mặt sân tennis với sơn lại 04 lớp Có Cao Su Polyurethane, Decoturf USA trên nền ciment

Mã sản phẩm: NC-D4-10140

Giá từ: 152.000đ

Sử dụng keo chuyên dùng và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis nhỏ
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng khoảng 3mm

 
nâng cấp sân mặt sân tennis

Nâng cấp sân tennis 05 lớp sơn có Cao Su Polyurethane, DecoTurf USA trên mặt nhựa

Mã sản phẩm: NC-D5-10150

Giá từ: 178.000đ

Sử dụng chống thấm chuyên dùng và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng trên 3mm
- Thường áp dụng trên nền nhựa

 
sửa sân tennis với 05 lớp sơn

Sửa sân tennis với 05 lớp sơn có Cao Su Polyurethane, DecoTurf USA trên mặt ciment.

Mã sản phẩm: NC-D5-10160

Giá từ: 182.000đ

Sử dụng Keo chiết xuất từ Cao su và Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn
- Bong dộp trên nền xi măng
- Đọng vũng trên 3mm
- Thường áp dụng trên nền xi măng

 
nâng cấp mặt sân tennis

Nâng cấp mặt sân tennis với 06 lớp sơn Có Cao Su Polyurethane, DecoTurf USA trên nền ciment

Mã sản phẩm: NC-D6-10170

Giá từ: 210.000đ

Sử dụng keo chiết xuất từ cao su và sơn có cao su từ Mỹ để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân lớn và nhiều
- Bong dộp bê tông từ gốc
- Đọng vũng trên 5mm
- Thường áp dụng trên nền bê tông xi măng

 
nâng cấp sân mặt sân tennis sơn decoturf

Nâng cấp mặt sân tennis với 06 lớp sơn Có Cao Su Polyurethane, DecoTurf USA trên mặt nhựa

Mã sản phẩm: NC-De6-10170

Giá từ: 205.000đ

Sử dụng Sơn có Cao Su Polyurethane để sửa chữa sân tennis:
- Vết nứt sân tennis lớn và nhiều
- Bong dộp trên nền nhựa
- Đọng vũng trên 5mm
- Thường áp dụng trên nền nhựa

n led chieu sang ngoai troi cao cap cho san the thao 600w1

Đèn led chiếu sáng ngoài trời cao cấp công suất 600W

Mã sản phẩm: PQ-DTN10300

Giá từ: 12.990.000đ

Đèn led chiếu sáng ngoài trời sân thể thao, sân tennis mang lại nguồn ánh sáng mạnh và độ ổn định cao. Đèn có chùm tia chiếu rộng với khả năng chống nước, chống bụi cao cấp tiêu chuẩn IP66. Sự lựa chọn tối ưu về chi phí và chất lượng

n led chieu sang cao cap cho san the thao cong suat 800w

Đèn led chiếu sáng ngoài trời cao cấp công suất 800W

Mã sản phẩm: PQ-DTN710305

Giá từ: 17.990.000đ

Đèn led chiếu sáng ngoài trời chất lượng cao dành cho sân thể thao, sân tennis mang đến chất lượng ánh sáng tuyệt hảo, độ bền cao. Gó chiếu sáng rộng có thể điều chỉnh kết hợp với nguồn sáng led và khả năng chống nước, bụi bẩn IP66

bóng đèn tennis venture thẳng 1000w cho sân tennis.

Bóng đèn tennis Venture thẳng 1000w cho sân tennis.

Mã sản phẩm: PQ-DTN10500

Giá từ: 1.490.000đ

Ánh sáng trắng trong

 

Thi công mái che tennis STANDARD

Lắp đặt mái che cho sân tennis giá kinh tế với thiết kế bằng tole và xung quanh được thiết kế bằng bạt tennis chuyên dùng để cho ánh sáng vào trong sân tennis.

Thi công mái che tennis XTREME

Mái che sân tennis được lớp hoàn toàn bằng bạt Mỹ Mermet Outdoor tennis, không ồn khi trời mưa, cho không khí thoáng mát bên dưới. Hoàn toàn phù hợp với các môn chơi thể thao, tennis, bóng rổ, chuyền, cầu lông. Ngoài ra, có thể kế hợp thiết kế với các cột lưới tennis di động tiện lợi khi sử dụng cho

Thi công mái che tennis SUPREME

Mái che sân tennis SUPREME được sử dụng 2 lớp bạt từ US Mermet. Cho sự tuyệt vời về sự thoáng mát bên dưới và chống ồn. Vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường và phù hợp trong giải trí thể thao. Ngoài ra cách cành gà được thiết kế với những lớp che chắn di động vô thuận lợi cho mùa nắng nóng

Mái che sân tennis theo kiểu KIẾN TRÚC

Không những dùng cho môn tennis và mái che còn thể hiện sự hoàn tráng của Chủ Nhân. Hoàn toàn thoát mát với kiến trúc này. Cho ánh sáng tối ưu và cũng như sự sản khoái cho các vận động viên tennis, bóng rổ, sân thể thao đa năng 
Slide background

Cung cấp

All rights reserved by tinhphuqui.vn

Mái che trong sân tennis

Mái che cho vận động viên nghỉ ngơi, thư giãn là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Với mái được lợp bằng bạt từ Châu Âu cho sự nhẹ nhàng, sang trọng và bảo hành 4 năm.

Xe gạt nước sân tennis

Xe gạt nước sân tennis chuyên nghiệp dùng cho sân tennis, bóng rổ và các sân thể thao ngoài trời. Vật liệu inox trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ phù hợp với thời tiết ngoài trời

Băng ngồi sắt kết hợp gỗ

Chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ và sắt với sự kết hợp hài hòa để làm nên bàn, ghế ngồi với mỹ thuật đẹp và giá thành tiết kiệm. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc .

Phụ kiện đèn tennis

Đèn cho sân tennis Metal truyền thống hay đèn Led tennis đều được chúng tôi cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu cùa Quý khách.Tất cả phụ kiện của đèn Metal và Chips Led đều được chúng tôi nhập trực tiếp từ USA.

Hàng rào sân tennis

Chúng tôi thiết kế và gia công các khung hàng rào tennis với lưới B40 tráng kẽ, bọc nhựa hoặc sơn tỉnh điện phù hợp với nhu cầu giải trí trong thành phố tới những khu vực ven biển.

Xe chứa banh tennis

Tính Phú Quí cung cấp xe chứa banh tennis chuyên nghiệp, dùng trong việc luyện tập. Xe được làm bằng inox, thép với độ bền bỉ và sang trọng, sức chứa tuỳ theo mỗi loại