Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sân thể thao khác

Ngoài sân tennis, chúng tôi còn thi công sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, đường chạy và sân thể thao đa năng
1

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - nền nhựa - Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn TopSports

Mã sản phẩm: TCBR - TP - 10000

Giá từ: 790.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa nguội 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn TopSports được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.   
 
2

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền xi măng - Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn TopSports

Mã sản phẩm: TCBR - TP - 10010

Giá từ: 820.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn TopSports được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
3

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền nhựa - Sơn Cao Su POLYURETHANE và DecoTurf USA

Mã sản phẩm: TCBR - DT - 10020

Giá từ: 850.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane và Sơn Decoturf USA
 • Thi công sân bóng rổ với sơn DecoTurf được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
4

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền xi măng - Sơn Cao Su POLYURETHANE và DecoTurf USA

Mã sản phẩm: TCBR - DT - 10030

Giá từ: 910.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane và Sơn Decoturf USA
 • Thi công sân bóng rổ với sơn DecoTurf được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
5

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền nhựa - Sơn Cao Su POLYURETHANE và US Open Laykold

Mã sản phẩm: TCBR - LK - 10040

Giá từ: 900.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane và Sơn US Open Laykold.
 • Thi công sân bóng rổ với sơn chống nứt Polyurethane được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
6.1

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền xi măng - Sơn Cao Su POLYURETHANE và US Open Laykold

Mã sản phẩm: TCBR - LK - 10050

Giá từ: 920.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép 8 cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane và Sơn US Open Laykold.
 • Thi công sân bóng rổ với sơn chống nứt Polyurethane được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
7

Thi công sân bóng rổ chuẩn trên nền nhựa và Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn TopSports

Mã sản phẩm: TCBR - TP - 10060

Giá từ: 780.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp
 • Nền hạ 15cm
 • Nhựa nguội 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn TopSports được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
8

Thi công sân bóng rổ chuẩn trên - nền ciment - Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn TopSports

Mã sản phẩm: TCBR - TS7 - 10070

Giá từ: 790.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp
 • Nền hạ 15cm
 • Nền bê tông cốt thép dày TB 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn TopSports là kinh tế phổ biến
 
9

Thi công sân bóng rổ chuẩn trên nền nhựa và Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn và DecoTurf US

Mã sản phẩm: TCBR - DT - 10080

Giá từ: 880.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane và Sơn Decoturf USA
 • Thi công sân bóng rổ với sơn DecoTurf được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
10

Thi công sân bóng rổ chuẩn trên - nền ciment - Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn và sơn DecoTurf US

Mã sản phẩm: TCBR - DT - 10090

Giá từ: 920.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp
 • Nền hạ 15cm
 • Nền bê tông cốt thép dày TB 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn DecoTurf được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
 
11

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - nền nhựa - Sơn Cao Su giảm chấn MIXSPORTS

Mã sản phẩm: TCBR - MP - 10100

Giá từ: 785.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Nhựa nguội 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn TopSports được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.   
12

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền xi măng - Sơn Cao Su giảm chấn MIXSPORTS

Mã sản phẩm: TCPR - MP - 10110

Giá từ: 815.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn MixSports được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.  
13

Thi công sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nhựa nóng - Sơn Cao Su MIXSPORTS

Mã sản phẩm: TCBR - MX - 10120

Giá từ: 845.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa nóng 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn MixSports kinh tế 
6

Thi công sân bóng rổ chuẩn nền nhựa và Sơn Cao Su MIXPSPORTS

Mã sản phẩm: MX-BR-10180

Giá từ: 775.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp
 • Nền hạ 15cm
 • Nhựa nguội 5cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn MixSports kinh tế
7

Thi công sân bóng rổ chuẩn - Nền xi măng - Sơn Cao Su MIXSPORTS

Mã sản phẩm: MX-BR-10190

Giá từ: 785.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp
 • Nền hạ 15cm
 • Nền bê tông cốt thép dày TB 8cm
 • Sơn 7 lớp có Cao Su MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sơn MixSports là kinh tế phổ biến
23

Thi công sân với 1 rổ với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 4.5mm

Mã sản phẩm: MX-BR-10200

Giá từ: 799.000đ

 • Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 4.5mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
22

Thi công sân bóng rổ chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 6.0mm

Mã sản phẩm: MX-10220

Giá từ: 810.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 6.0mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
21

Thi công sân bóng rổ chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 6.5mm

Mã sản phẩm: MX-BR-10240

Giá từ: 815.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 6.5mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
20

Thi công sân bóng rổ chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 7.0mm

Mã sản phẩm: MX-10260

Giá từ: 820.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 7.0mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
 
19

Thi công sân bóng rổ chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 8.0mm

Mã sản phẩm: MX-BR-10280

Giá từ: 835.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 8.0mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
3

Thi công sân bóng rổ chuẩn với sàn nhựa PP lắp ghép MIXSPORTS

Mã sản phẩm: MX-BR-10300

Giá từ: 830.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 28.65m x 15.24m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 20cm
 • Bê tông cốt thép dày 8cm
 • Sàn nhựa PP lắp ghép MixSports
 • Thi công sân bóng rổ với sàn lắp ghép MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng

Thi công mái che tennis STANDARD

Lắp đặt mái che cho sân tennis giá kinh tế với thiết kế bằng tole và xung quanh được thiết kế bằng bạt tennis chuyên dùng để cho ánh sáng vào trong sân tennis.

Thi công mái che tennis XTREME

Mái che sân tennis được lớp hoàn toàn bằng bạt Mỹ Mermet Outdoor tennis, không ồn khi trời mưa, cho không khí thoáng mát bên dưới. Hoàn toàn phù hợp với các môn chơi thể thao, tennis, bóng rổ, chuyền, cầu lông. Ngoài ra, có thể kế hợp thiết kế với các cột lưới tennis di động tiện lợi khi sử dụng cho

Thi công mái che tennis SUPREME

Mái che sân tennis SUPREME được sử dụng 2 lớp bạt từ US Mermet. Cho sự tuyệt vời về sự thoáng mát bên dưới và chống ồn. Vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường và phù hợp trong giải trí thể thao. Ngoài ra cách cành gà được thiết kế với những lớp che chắn di động vô thuận lợi cho mùa nắng nóng

Mái che sân tennis theo kiểu KIẾN TRÚC

Không những dùng cho môn tennis và mái che còn thể hiện sự hoàn tráng của Chủ Nhân. Hoàn toàn thoát mát với kiến trúc này. Cho ánh sáng tối ưu và cũng như sự sản khoái cho các vận động viên tennis, bóng rổ, sân thể thao đa năng 
Slide background

Cung cấp

All rights reserved by tinhphuqui.vn

Mái che trong sân tennis

Mái che cho vận động viên nghỉ ngơi, thư giãn là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Với mái được lợp bằng bạt từ Châu Âu cho sự nhẹ nhàng, sang trọng và bảo hành 4 năm.

Xe gạt nước sân tennis

Xe gạt nước sân tennis chuyên nghiệp dùng cho sân tennis, bóng rổ và các sân thể thao ngoài trời. Vật liệu inox trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ phù hợp với thời tiết ngoài trời

Băng ngồi sắt kết hợp gỗ

Chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ và sắt với sự kết hợp hài hòa để làm nên bàn, ghế ngồi với mỹ thuật đẹp và giá thành tiết kiệm. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc .

Phụ kiện đèn tennis

Đèn cho sân tennis Metal truyền thống hay đèn Led tennis đều được chúng tôi cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu cùa Quý khách.Tất cả phụ kiện của đèn Metal và Chips Led đều được chúng tôi nhập trực tiếp từ USA.

Hàng rào sân tennis

Chúng tôi thiết kế và gia công các khung hàng rào tennis với lưới B40 tráng kẽ, bọc nhựa hoặc sơn tỉnh điện phù hợp với nhu cầu giải trí trong thành phố tới những khu vực ven biển.

Xe chứa banh tennis

Tính Phú Quí cung cấp xe chứa banh tennis chuyên nghiệp, dùng trong việc luyện tập. Xe được làm bằng inox, thép với độ bền bỉ và sang trọng, sức chứa tuỳ theo mỗi loại