Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thi công sân cầu lông

40

Thi công sân cầu lông với Thảm dày 4.5m.

Mã sản phẩm: TCL -13000

Giá từ: 275.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng.
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Giá theo bờ mặt của thảm
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
2

Thi công sân cầu lông với Thảm dày 4.8m.

Mã sản phẩm: TLC-13010

Giá từ: 295.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.

 

3

Thi công sân cầu lông với Thảm dày 5.0mm.

Mã sản phẩm: TLC -13020

Giá từ: 315.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
4

Thi công sân cầu lông với thảm Vinyl TOPSPORTS dày 4.5mm

Mã sản phẩm: TCL -TP -13030

Giá từ: 810.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopSports dày 4.5mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
5

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPSPORTS dày 6.0mm

Mã sản phẩm: TCL -TP -13040

Giá từ: 825.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopSports dày 6.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
6

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPSPORTS dày 6.5mm

Mã sản phẩm: TCL -TP-13050

Giá từ: 830.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopSports dày 6.5mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
7

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPSPORTS dày 7.0mm

Mã sản phẩm: TCL - TP -13060

Giá từ: 835.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopSports dày 7.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
8

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPSPORTS dày 8.0mm

Mã sản phẩm: TCL -TP-13070

Giá từ: 850.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopSports dày 8.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
37

Thi công sân cầu lông chuẩn - Thảm nhựa lắp ráp giá tốt TOPSPORTS

Mã sản phẩm: TCL - TP - 13080

Giá từ: 850.000đ

 • Diện tích cho sân cầu lông chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông dày 10cm
 • Sàn nhựa lắp ráp TopSports
 • Thi công sân cầu lông với sàn nhựa lắp ráp được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.   
9

Thi công sân cầu lông chuẩn với sàn nhựa PP lắp ghép TOPSPORTS

Mã sản phẩm: TCL -TP -13090

Giá từ: 855.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Sàn nhựa PP lắp ghép TopSports
 • Thi công sân cầu lông với sàn lắp ghép TopSports dùng được cho sân thể thao đa năng
38

Thi công sân cầu lông chuẩn - Thảm nhựa lắp ráp TopSports sân cầu lông

Mã sản phẩm: TCL - TP - 13100

Giá từ: 999.000đ

 • Diện tích cho sân cầu lông chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông dày 10cm
 • Sàn nhựa lắp ráp TopSports
 • Thi công sân cầu lông với sàn nhựa lắp ráp được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.   
39

Thi công sân cầu lông chuẩn - Thảm nhựa lắp ráp TOPSPORTSZB

Mã sản phẩm: TCL -TP -13110

Giá từ: 1.050.000đ

 • Diện tích cho sân cầu lông chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông dày 10cm
 • Sàn nhựa lắp ráp TopSports
 • Thi công sân cầu lông với sàn nhựa lắp ráp được khách hàng Hồ Chí Minh và cả nước ưa chuộng.   
10

Thi công sân cầu lông với thảm Vinyl TOPFLOR dày 4.5mm

Mã sản phẩm: TCL -TF-13120

Giá từ: 850.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopFlor dày 4.5mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopFlor dùng được cho sân thể thao đa năng
11

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPFLOR dày 6.0mm

Mã sản phẩm: TCL -TF-13130

Giá từ: 860.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopFlor dày 6.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopFlor dùng được cho sân thể thao đa năng
12

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPFLOR dày 6.5mm

Mã sản phẩm: TCL-TF-13110

Giá từ: 870.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl TopFlor dày 6.5mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm TopFlor dùng được cho sân thể thao đa năng
13

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPFLOR dày 7.0mm

Mã sản phẩm: TCL -TF-13120

Giá từ: 880.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl Topflor dày 7.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm Topflor dùng được cho sân thể thao đa năng
14

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl TOPFLOR dày 8.0mm

Mã sản phẩm: TCL-TF-13130

Giá từ: 885.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl Topflor dày 8.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm Topflor dùng được cho sân thể thao đa năng
15

Thi công sân cầu lông chuẩn với sàn nhựa PP lắp ghép TOPFLOR

Mã sản phẩm: TCL-TF-13140

Giá từ: 900.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Sàn nhựa PP lắp ghép TopFlor
 • Thi công sân bóng rổ với sàn lắp ghép TopFlor dùng được cho sân thể thao đa năng
16

Thi công sân cầu lông với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 4.5mm

Mã sản phẩm: TCL-MP-13150

Giá từ: 799.000đ

 • Diện tích cho sân cầu lông chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 4.5mm
 • Thi công sân bóng rổ với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
17

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 6.0mm

Mã sản phẩm: TCL - MP - 13160

Giá từ: 810.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 6.0mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng
18

Thi công sân cầu lông chuẩn với thảm Vinyl MIXSPORTS dày 6.5mm

Mã sản phẩm: TCL - MP - 13170

Giá từ: 815.000đ

 • Diện tích cho sân chuẩn: 6.1m x 13.4m.
 • Phù hợp Gia đình, Chung cư...
 • Nền hạ 15cm
 • Bê tông cốt thép dày 10cm
 • Thảm Vinyl MixSports dày 6.5mm
 • Thi công sân cầu lông với thảm MixSports dùng được cho sân thể thao đa năng

Thi công mái che tennis STANDARD

Lắp đặt mái che cho sân tennis giá kinh tế với thiết kế bằng tole và xung quanh được thiết kế bằng bạt tennis chuyên dùng để cho ánh sáng vào trong sân tennis.

Thi công mái che tennis XTREME

Mái che sân tennis được lớp hoàn toàn bằng bạt Mỹ Mermet Outdoor tennis, không ồn khi trời mưa, cho không khí thoáng mát bên dưới. Hoàn toàn phù hợp với các môn chơi thể thao, tennis, bóng rổ, chuyền, cầu lông. Ngoài ra, có thể kế hợp thiết kế với các cột lưới tennis di động tiện lợi khi sử dụng cho

Thi công mái che tennis SUPREME

Mái che sân tennis SUPREME được sử dụng 2 lớp bạt từ US Mermet. Cho sự tuyệt vời về sự thoáng mát bên dưới và chống ồn. Vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường và phù hợp trong giải trí thể thao. Ngoài ra cách cành gà được thiết kế với những lớp che chắn di động vô thuận lợi cho mùa nắng nóng

Mái che sân tennis theo kiểu KIẾN TRÚC

Không những dùng cho môn tennis và mái che còn thể hiện sự hoàn tráng của Chủ Nhân. Hoàn toàn thoát mát với kiến trúc này. Cho ánh sáng tối ưu và cũng như sự sản khoái cho các vận động viên tennis, bóng rổ, sân thể thao đa năng 
Slide background

Cung cấp

All rights reserved by tinhphuqui.vn

Mái che trong sân tennis

Mái che cho vận động viên nghỉ ngơi, thư giãn là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Với mái được lợp bằng bạt từ Châu Âu cho sự nhẹ nhàng, sang trọng và bảo hành 4 năm.

Xe gạt nước sân tennis

Xe gạt nước sân tennis chuyên nghiệp dùng cho sân tennis, bóng rổ và các sân thể thao ngoài trời. Vật liệu inox trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ phù hợp với thời tiết ngoài trời

Băng ngồi sắt kết hợp gỗ

Chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ và sắt với sự kết hợp hài hòa để làm nên bàn, ghế ngồi với mỹ thuật đẹp và giá thành tiết kiệm. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc .

Phụ kiện đèn tennis

Đèn cho sân tennis Metal truyền thống hay đèn Led tennis đều được chúng tôi cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu cùa Quý khách.Tất cả phụ kiện của đèn Metal và Chips Led đều được chúng tôi nhập trực tiếp từ USA.

Hàng rào sân tennis

Chúng tôi thiết kế và gia công các khung hàng rào tennis với lưới B40 tráng kẽ, bọc nhựa hoặc sơn tỉnh điện phù hợp với nhu cầu giải trí trong thành phố tới những khu vực ven biển.

Xe chứa banh tennis

Tính Phú Quí cung cấp xe chứa banh tennis chuyên nghiệp, dùng trong việc luyện tập. Xe được làm bằng inox, thép với độ bền bỉ và sang trọng, sức chứa tuỳ theo mỗi loại